4 Mayıs 2016 Çarşamba

Osmanlıca Gazete Haberi Çanakkale muvaffakiyyeti

Osmanlıca Gazete Haberi Çanakkale muvaffakiyyeti
3 Mayıs 1915 Sabah Gazetesi
Çanakkale muvaffakiyyeti
Viyana 1 mayıs- Noya Fraye Prese gazetesi Türklerin Çanakkale’deki muzaffariyyet-i  cedidesinden (yeni zaferinden) bahseylediği sırada diyor ki: “Türkiye yalnız kendi istiklali içün değil Balkan hükümetlerinin istiklali içün de harb etmektedir. Filhakika Türklerin son muzaffariyyet-i kat’iyyesi (kesin zaferi) salifü’z-zikr (adı geçen) akvamın hürriyeti demek olacak ve bilakis fazr-ı muhal (örnek) olarak Türklerin mağlubiyyeti hükümat-ı mezkureyi (mezkûr hükümetleri) ya mahvolmak yahut hakikatte Rusya’nın zincir-i esareti altında yaşamaktan başka bir şey olmayan suri (görünüşte) bir istiklalde kalmak şıkları karşısında bırakacaktır. Türklerin muzaffariyyeti Avrupa’da hadisat-ı cedide (yeni olaylar) ihdas etmekte (meydana getirmekte) ve harb-i umuminin cerayan-ı ahvalini fevkalade surette tesir-yab eylemektedir (tesir altında bırakmaktadır).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumunuzu yazınız...