4 Nisan 2017 Salı

Osmanlıca Hüsnü Hat

Osmanlıca Hüsnü Hat
Hat: Doğan Çilingir
Hoşgör

Osmanlıca Hz. Mevlana'dan Manidar Söz

Osmanlıca Hz. Mevlana'dan Manidar Söz
Matbu ve rik'a yazılışları:
Sesini değil sözünü yükselt.
Yağmurlardır yaprakları büyüten,
gök gürültüleri değil.

Sesini değil sözünü yükselt. Yağmurlardır yaprakları
büyüten, gök gürültüleri değil.

Kabir Taşı Kitabesi

Kabir Taşı Kitabesi
Süleyman Bey Kabir Taşı Kitabesi
Bağdadın çadırcı ailesinin
güzide evladı süleyman bey ameliyetı hariciyye neticesinde
henüz on sekiz yaşında iken isviçrede irtihal etti
zairinden fatiha niyaz eyler
sene 1327

Osmanlıca Mevlevihane Kitabesi

Osmanlıca Mevlevihane Kitabesi
İstanbul Galata Mevlevihanesi Kitabesi
Lafzen ve manen iki mısrada üç tarihle
Üçler-asa kutb-u devrani ider ziver sena
1276 sali içinde behin
Kıldı bu dergahı Şah Abdülmecid ala bina