2 Haziran 2018 Cumartesi

Osmanlıca Ata Sözleri

Osmanlıca Ata Sözleri

Atalar Sözü

İnsana Dair

İnsan sözüyle hayvan yularıyla tutulur.
İnsanın eti yenmez derisi giyilmez.
İnsan lisanıyla takdir olunur elbisesiyle kabul olunur.
İnsanı gam duvarı nem yıkar.
İnsan azmayınca belasını bulmaz.
İnsanın yere bakanından hayvanın göğe bakanından kork.
İnsan insanın şeytanı(dır).
İnsan ekdigini biçer.
İnsanın alacası içünde, hayvanın dışında.
Âdemoglu çiğ süt emmiştir.

Osmanlıca Kutül Emare

Osmanlıca Kutül Emare

Kutül Emare

Osmanlıca Vatan Sevgisi

Osmanlıca Vatan Sevgisi

Hubbu'l-Vatan Min'el-İman
(Vatan sevgisi imandandır)

Osmanlıca Kıbrıs Adası Haritası

Osmanlıca Kıbrıs Adası Haritası

Kıbrıs Adası

1 Haziran 2018 Cuma

Osmanlıca Sayıların Arapçadaki İsimleri

Osmanlıca Rakamların Arapçadaki İsimlerinin Yazılışı


 • واحر (vahid)  : 1 Bir
 • اتنين (isneyn) : 2 İki
 • ثﻻثه (selâse) : 3 Üç
 • اربعه (erba'a) : 4 Dört
 • خمسه (hamse) : 5 Beş
 • سيته (sitte) : 6 Altı
 • سبعه (seb'a) : 7 Yedi
 • ثمانيه (semâniye) : 8 Sekiz
 • تسعه (tis'a) : 9 Dokuz
 • عشره (aşere ve aşer) :10 On
 • أحادعشر (ehad 'aşere) : 11 Onbir
 • اسنا عشر (isna 'aşere) : 12 Oniki
 • شﻻشه عشر (selâse 'aşere) :13 Onüç
 • اربعه عشر (erba'a 'aşere) :14 Ondört
 • حمسه عشر (hamse 'aşere) : 15 Onbeş
 • سته عشر (sitte 'aşere) :16 Onaltı
 • سبعه عشر (seb'a 'aşere) : 17 Onyedi
 • ثمنيه عشر (semâniye 'aşere) :18 Onsekiz
 • تسعه عشر (tis'a 'aşere): 19 Ondokuz
 • عشرين ('ışrîn) : 20 Yirmi
 • شﻻشين (selâsin) :30 Otuz
 • اربعين (erba'în) : 40 Kırk
 • خمثين (hamsîn) : 50 Elli
 • ستين (sittîn) : 60 Atmış
 • سبعين (seb'în) : 70 Yetmiş
 • شمانين (samâîn) : 80 Seksen
 • تسعين (tis'în) : 90 Doksan
 • مائه (mi'e) : 100 Yüz
 • الف (elf) : 1000 Bin