5 Şubat 2016 Cuma

Osmanlıca Manidar Söz

Osmanlıca Manidar Söz
Hak arayanın hakkını
verin, baş
kaldıranın başını
kesin!
Sultan 2.Abdülhamit Han

Osmanlıca Medrese Kitabesi

Osmanlıca Medrese Kitabesi
Bereketzade Medresesi Kitabesi
Kethûda-yı Valide Sultan-ı kerrûbi-şiyem / Ol Semiyy-i mefhar-ı alem hıdivv-i kâm-rân / Bu mübarek bukayı Allah içün bünyad edib
Oldu tüllab-ı ülûma hayr ile rahat-resan / Eyleye beyza-ziyamişkat-i a’malin Hûda / Müstefiz oldukça bunda zümre-i danişveran
Tâîbatahsin edib hâtif dedi tarihini / “Oldu bu dar’ul-hadis’i bî bedel sahn-ı cinân

Osmanlıca Camii Kitabesi

Atik Ali, Paşa Camii Kapı Üstü Kitabe
Hattat Sami Efendi’nin Celî Sülüs Eseri

Atik Ali Paşa Camii kapı üstünde bulunan eserlerde Nisa Suresi’nin 102.Ayet-i Kerîmesi’nin ikinci kısmı Arapça olarak yazılıdır. Meâlen: “Muhakkak ki namaz, mü’minler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz kılınmıştır” yazmaktadır.