1 Ocak 2018 Pazartesi

Osmanlıca Şiir

Osmanlıca Şiir
Çanakkale Şehitlerine Mehmet Akif Ersoy

Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

Osmanlıca Nefis Levha

Osmanlıca Nefis Levha

Şerî'atde şu senindir bu benim
Tarîkatde hem senindir hem benim
Hakîkatde ne senindir ne benim.

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha

Ne oldum dememeli 
ne olacağım demeli