3 Aralık 2017 Pazar

Osmanlıca Mısra

Osmanlıca Mısra

Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın.

Osmanlıca Nefis Hat Levha

Osmanlıca Nefis Hat Levha

Hem okudum hemde yazdım
Yalan dünya senden bezdim.

Osmanlıca Manidar Hat Levha

Osmanlıca Manidar Hat Levha

Ne Dem Baki Ne Gam Baki

Osmanlıca Yazılı Kızılay Pulu

Osmanlıca Yazılı Kızılay Pulu

Yirmi Para
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti

Osmanlıca Şiir Anneciğim

Osmanlıca Şiir: Anneciğim

ANNECİĞİM...

Yatağımda uyuyorken 
Yavaş yavaş yaklaşarak
Yoklamaya beni gelen
Anneciğim, sensin ancak!

Bir kabahat işler iken,
Sevgi ile paylayarak
Kimdir bana söz söyleyen?
Anneciğim, sensin ancak!

Osmanlıca Nefis Hat Levha

Osmanlıca Nefis Hat Levha

Her seherde Besmeleyle açılır dükkanımız.

Osmanlıca Manidar Hat Levha

Osmanlıca Manidar Hat Levha

Şerî'atde şu senindir bu benim
Tarîkatde hem senindir hem benim
Hakîkatde ne senindir ne benim.

Osmanlıca Yazılı Posta Pulu

Osmanlıca Yazılı Posta Pulu

Posta-i devlet-i osmaniyye