8 Nisan 2014 Salı

Osmanlıca Osmanlı Bayrağı ve Devlet Arnası

Osmanlıca Osmanlı Bayrağı ve Devlet ArnasıOsmanlı İmparatorluğu

دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye

دولت ابد مدت

Devlet-i Ebed-müddet

(Ebedîyen yaşayacak Devlet)

Osmanlıca 1000 Lira

Osmanlıca 1000 Lira: VI.Mehmet-Sultan Vahdettin Dönemi 1000 lira 28 Mart 1334
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye

Osmanlıca Bursa At Koşuları

Osmanlıca Bursa At Koşuları
Osmanlıca Bursa At Koşuları

Osmanlıca Asker Vedası Balıkesir Hatırası

Osmanlıca Asker Vedası Balıkesir Hatırası
Balıkesir Hatırası
...

Osmanlıca Piri Reis Haritası

Osmanlıca Piri Reis Haritası


Piri Reis Haritaları

Osmanlıca Kudüs Haritası

Osmanlıca Kudüs Haritası
Kudüs-ü Şerif Mutasarrıflığı

Osmanlıca Mekke Fotoğrafı

Osmanlıca Mekke Fotoğrafı: Osmanlı döneminde Mekke-i Mükerreme.
Mekke-i Mükerremede Hamidiye Kışlası

Osmanlıca Hilye

Osmanlıca Hilye-i Şerif Silsile
Hilye-i Şerif

Osmanlıca Mezar Taşı

Osmanlıca Mezar Taşı
Osmanlıda bebeği ile vefat eden bir annenin kabir taşı.

Osmanlıca Mahya

Osmanlıca Mahya
Merhaba

Osmanlıca Şehir Planı Edirne

Osmanlıca Şehir Planı Edirne
Edirne

Osmanlıca Harita Selanik Vilayeti

Osmanlıca Harita Selanik Vilayeti
Selanik Vilayeti

Osmanlıca Kartpostal Selanik

Osmanlıca Kartpostal Selanik
Selanik Yadigarı

Osmanlıca Padişahım Çok Yaşa

Osmanlıca Padişahım Çok Yaşa
Padişahım Çok Yaşa - Padişahım Çok Yaşa

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları: İstanbul Gülhane Parkı İskelesi.
Gülhane parkının vapur iskelesi (Şirketi hayriye ve seyri sefain vapurları bu iskeleden) yolcu getirmişlerdir.

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları İzmir

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları İzmir: Yunan işgali.
Anadolunun en mühim mahrec-i iktisâdî ve ticârîsi olan ve el-yevm yunan işgâline uğramış bulunan İzmir şehri manzaralarından.

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları: Meşrutiyet Hatırası.
Meşrutiyeti Osmaniye Tarihinden Hatıralar : Kırküç

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları Portre

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları Portre: Asker
Abdullâh birâderlerin fotoğrafîsinden

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları Ankara

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları Ankara: Hamidiye Sanayi Okulu
Saye-i Türkiyat vayei hazret Hilafetpenahide Ankarada tesis olunan hamidiye sanayi mektebinin heyet-i umumiyesi

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları Selanik

Osmanlıca Gazete Fotoğrafları Selanik: Selanik'te yeni açılan Borçlar İdaresi(Duyun-u Umumiye) binası.
Selânikde müceddîden inşâ olunan Düyûn-u Umûmiye Nezâreti dâiresi