6 Aralık 2013 Cuma

Osmanlıca Yazılı Devlet Arması

Osmanlıca Yazılı Osmanlı Devlet Arması
Osmanlı armasında hilâlin içinde:
El-Müstenedü bi-Tevfîkâti'r-Rabbâniyye ed-Devletü'l-Aliyyeti'l-Osmâniyye
(Rabbânî muvaffakiyetlere dayanan Yüce Osmanlı Devleti) 

2 Aralık 2013 Pazartesi

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Ta'lik Hat

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Ta'lik Hat
Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya Devlet Cihânda bir nefes sıhhat gibi.

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Sülüs Hat

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Sülüs Hat
Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya Devlet Cihânda bir nefes sıhhat gibi

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Divani Hat

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Divani Hat
Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya Devlet Cihânda bir nefes sıhhat gibi

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Nesih Hat

Osmanlıca Kanunî Sultan Süleyman Sözü Nesih Hat
Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya Devlet Cihânda bir nefes sıhhat gibi.

Osmanlıca Sultan III. Ahmet Hat Levha

Osmanlıca Sultan III. Ahmet'e ait hat levha.
Külahını sat yine lakin yokuncul olma namerde
Yeterki kelle sağlam olsun külah lazım değil merde.

Osmanlıca Arapça Hat Levha

Osmanlıca Arapça Hat Levha: Dalgalı ebru üzerine kamış çekme el yazması beyit.
Çektiğimi bir ben bilirim bir Allah 
La havle vela kuvvete illa billah

Osmanlıca Dergi

Osmanlıca Dergi Mecmua Kapağı
Şehbal
...

Osmanlıca Müzik 45'lik Plak

Osmanlıca Müzik 45'lik Plak
Kolombiya
...