20 Aralık 2018 Perşembe

Osmanlıca Nefis Levha

Osmanlıca Nefis Levha

Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir.
Şeh Galib

Osmanlıca Çeşme Kitabesi

Osmanlıca Çeşme Kitabesi

El Gazi Es sultan Abdülhamid Han-ı Sani Efendimiz Hazretlerinin,
Müceddeden bina ve inşa buyurdukları Hamidiye Çeşmesidir.
1307