30 Ocak 2013 Çarşamba

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: İstanbul Bostancıdaki Bostancıbaşı Derbendi Menzil Çeşmesi de denilen Mahmud Han II çeşmesi (H. 1247- M. 1831)
Bostancı’da evvelce otobüs durağı ile Polis Karakolu arasındaki meydanda bulunan bu çeşme şehir içi çeşmeler tipinden ayrı, orta parçayı teşkil eden asıl çeşmenin iki yanında, sağdaki tek, soldaki üç boru lüleli ve hayvanların sulanması için uzun yalaklı üçüzlü bir menzil çeşmesi olarak yapılmıştır. Ortadaki asıl çeşme 2.85 m boyunda 1.58 m eninde ve 0.15m kalınlığında yekpâre bir mermerden ibarettir. Bu taşın üst kısmında Sultan Mahmud’un “adlî” ünvanı ile tuğrası, tuğranın iki yanında da kemanî hilâlleri içeri bakan ve yıldızları sekizer yapraklı papatya şeklinde yapılmış birer ay yıldız kabartması vardır. Şair Rif’atib beş beyitlik kitebesi mevcuttur.
Bânîsi Mahmûd-ı Adlî Gazî Hân 
Bendesi benna şeref kıl bir ihsân
1247
(Tuğra) Mahmûd Hân Bin Abdülhamid El-Muzaffer Dâimâ

Bâis–i ihyâ-yı dehr oldu vücüd-i devleti - Kıldı ab-ı cûdin icrâ sû Şâh-ıcihan
Ni’met-i adli bütün dünyayı dil-sîr eyledi - Teşnegâne virdi hıdr-ı himmeti bir tâze can
Cisr-i Derbende hususâ yapdı bu nev çeşmeyi - Nûş idüb âbın duâ itsün o şâha reh-revân
Tarhı dil-keş âbıdır mânende–i âb-ı hayat - Tâk-ı zîbâsı müzeyyen hemçü tâk-ı âsuman
Cevherîn târih-i dil-cû yazdı Rıf’at bendesi - Kıldı Han Mahmûd-ı Adlî çeşmeden cûdin revan 
1247

Çeşme Sultan II. Mahmûd Hân tarafından 1831 yılında yaptırılmış, kullarından Devlet Adamı Sadık Rif’at Paşa tarafından da tarih düşürülmüşdür. Üzerindeki beyitte bu çeşmenin Bostancı derbend köprüsü için özel olarak yapıldığını yazılmış. Bu tür çeşmeler, yolcu kervanlarının konakladığı şehirler arası menzil noktalarında ayrıca şehir içi eğlence yerlerinde bulunan namâz-gâhların (Bu açıkhava ibadethaneleri genelde seferilerin namaz kılabilmeleri için yapılmış ve yerden 40-50 cm yüksekliğinde bir veya iki basamakla çıkılan düz alanlardır) civarında abdest almak, su içmek ve hayvanları sulamak niyetiyle yapılmış çeşmelerdir. Anadolu yakasında Mihrâbıyla beraber günümüze ulaşabilen nadide namâz-gâh çeşmelerinden biridir. Ne yazık ki madalyon içinde bulunan tuğradaki “Adlî” mahlası yok olmuş. “Mahlas” kimi şair yada hatt üstadı Padişah’ın kullandığı takma isimdir. Tuğra’da “Mahmûd Hân Bin Abdülhamid El-Muzaffer Dâimâ” yazmaktadır. Biraz da Hatt için konuşalım; Hüsn-i Hatt “Ta’lik” ile yazılmış. Son derece okunaklı ve güzel bir yazı. Tarihler hicridir.
Çeşme 1982 yılında meydanın tanzimi sırasında eski yerinden kaldırılarak köprünün yanındaki namazgâha ait mihrap taşı ile birlikte ortadaki büyük çınarın altına nakledilmiştir.
MİHRÂB: Fotoğrafta çeşmenin sol yanında olan mihrab, sol Kıble yönünü tayin etmek için camiilerde niş yada namâz-gâhlarda taş olarak bulunurlar. Hemen çeşmenin sol yanındadır. Taşın üzerine hakkedilmiş kandil Kabe'yi işaretleme adına yol gösterici ya da rehber olgusunu tasvir etmektedir
Mihrâbın üstünde, Âl-i İmrân suresi, 37. Ayetten alınan bir kesittir ve hemen hemen tüm mihraplarda kullanılan bir kaç sözden biridir. Anlamı, Ne zaman Zekeriyya onun yanına, mabede girse...” dir.

Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyye'l-mihrâb,

29 Ocak 2013 Salı

Osmanlıca Celi Talik Levha

Osmanlıca Celi Talik Levha: Hattat Hasan Çelebi. Dost o'durki ...
Dost odur ki sana doğrusun diyen
Dost değildir sana doğrusun diyen

Osmanlıca Celi Sülüs Levha

Osmanlıca Celi Sülüs Levha: Hattat Ali, İster isen ...
İster İsen Hüdâyı Terk Eyle Mâsivâyı

Osmanlıca Mimari

Osmanlıca Mimari: Osmanlıca Fransızca yazılı İstanbul postanesi kartpostalı.
Yeni Postahane

Osmanlıca Selanik Hatırası

Osmanlıca Selanik Hatırası: Osmanlı Selanik inde sünnet merasiminde Osmanlıca yazılı kartpostal.
Padişahım Çok Yaşa

Osmanlıca Osmanlı Sultanı

Osmanlıca Osmanlı Sultanı: Osmanlı Padişahı Cennet Mekan Sultan Abdülmecid Han Hazretleri (1839-1861)
Sultan Abdülmecid Han

Osmanlıca Şehzadeye Maşa Allah

Osmanlıca Şehzadeye Maşa Allah: Merhum Osmanlı şehzadesi Ömer Faruk Efendi.

Maşa Allah

Osmanlıca Daruşşafaka Kemeri

Osmanlıca Daruşşafaka Kemeri: Tokası Osmanlıca yazılı kemer.
Daruşşafaka

Osmanlıca Mizah Dergisi

Osmanlıca Mizah Dergisi: Renkli resimli Osmanlıca mizah dergisi.
Tam Bir Hikaye
Şarlo, Polis Hafiyesi
Gülünçlü Sergüzeştleri
Fas'taki Vazife

Osmanlıca Minyatür

Osmanlıca Minyatür: Yavuz Sultan Selim Han ölüm döşeğinde gösteren Osmanlıca yazılı minyatür. Sırtında çıkan bir çıban sebebiyle vefat etmişti.
Dar-ı dunyadan göçüb oldu revan   Bir sefer etti yine ol pehlivan
Çün bu mülki görmedi ol payidar   Cavidani mülke dardı şehriyar

27 Ocak 2013 Pazar

Osmanlıca Celi Sülüs Levha

Osmanlıca Celi Sülüs Levha: Mevlana Hazretlerinin "olmak" üzerine o güzel nasihatı celi sülüs hattı ile yazılmış levha.
Ya Olduğun gibi görün
Ya göründüğün gibi ol

18 Ocak 2013 Cuma

Osmanlıca Dergi Mekteb

Osmanlıca Dergi Mekteb: Osmanlıca olarak neşredilmiş Mekteb dergisinin 1895 yılına ait bir nüshası.
Mekteb

Osmanlıca Gazete Vakit

Osmanlıca Gazete Vakit: Osmanlıca oalarak yayın yapmış olan Vakit gazetesinin 12 mayıs 1297 tarihli sayısı.
Vakit

Osmanlıca Gazete Gülşen

Osmanlıca Gazete Gülşen: Osmanlıca yayın yapmış olan Gülşen gazetesinin 18 eylül 1302 tarihli nüshası.
Gülşen

Osmanlıca Gazete Saadet

Osmanlıca Gazete Saadet: Osmanlıca olarak yayın yapmış olan Saadet gazetesinin 15 mart 1887 tarihli, nüshası.
Saadet

Osmanlıca Gazete Sabah

Osmanlıca Gazete Sabah: Osmanlıca olarak yayın yapmış olan Sabah gazetesinin 3 eylül 1900 tarihli nüshası.
Sabah

Osmanlıca Gazete Ati

Osmanlıca Gazete Ati: Osmanlıca olarak yayınlanmış olan Ati gazetesinin 21 Mayıs 1918 tarihli nüshası.
Ati

Osmanlıca Gazete Halk

Osmanlıca Gazete Halk: Kütahya da Osmanlıca yayınlanmış olan Halk gazetesinin 1923 yılı 23. sayısı.
Halk

11 Ocak 2013 Cuma

3 Ocak 2013 Perşembe

Osmanlıca Noter Belgesi

Osmanlıca Noter Belgesi: Osmanlıca olarak düzenlenmiş resmi noter tasdikli evrak.
Katib-i Adil Dairesi
...

Osmanlıca Doğum Belgesi

Osmanlıca Doğum Belgesi: Osmanlıca olarak düzenlenmiş doğum kağıdı.
Veladet Vukuatına Mahsus İlmuhaber
...

Osmanlıca Nakil Belgesi

Osmanlıca Nakil Belgesi: Osmanlıca adres değişikliği için düzenlenen nakil ilmuhaberi.
Tebdili mekan vukuat ilmuhaberi
Tebdili mekan edenler
...

Osmanlıca Mektup Zarfı

Osmanlıca Mektup Zarfı: Osmanlıca yazılı ve pullu mektup zarfı.
İkinci Kolorduyu Osmani dördüncü Fırkanın Onuncu Alay
Üçüncü bölüğü Mulazım-ı sanisi Asitaneli
Hasan Refik Beye takdim

Osmanlıca Vapur Bileti

Osmanlıca Vapur Bileti: Mudanya Bursa vapur Osmanlıca bileti.
Bursa - Mudanya Vapur Şirketi
Birinci Mevki
...