28 Şubat 2013 Perşembe

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha: iş ile ilgili nasihat
Bir işe başalamdan evvel akıbeti iyi düşün
Ya muvafık yada muğayir çıkar elbet o işin
Kar ziyanla müşterektir kudretince yap işin
Fazla yapma mahv olur itibarınla işin.

20 Şubat 2013 Çarşamba

Osmanlıca Sultan Mehmet Reşat Afişi

Osmanlıca Sultan Mehmet Reşat Afişi: Padişah Sultan Mehmet Reşat'ın kılıç alayı merasimini tamamlayarak tahta geçtiğini bildirir Rumca, Ermenice, Fransızca ve Osmanlıca renkli afiş.
Sultan Mehmet Reşat

Osmanlıca II. Osman (Genç Osman) Kartpostalı

Osmanlıca II. Osman (Genç Osman) Kartpostalı: Renkli ve iki dilde hazırlanmış Genç Osman kartpostalı.
Sultan Osman Hân-ı Sânî
...

12 Şubat 2013 Salı

Osmanlıca Nüfus Hüviyet Cüzdanı

Osmanlıca Nüfus Hüviyet Cüzdanı: Örneği.
Hüviyet Cüzdanı
...

Osmanlıca Nakliye Varakası

Osmanlıca Nakliye Varakası: Osmanlıca olarak tanzim edilmiş balık nakliyesi evrak sayfası.
Balık Nakliyesi
...

Osmanlıca Nakliye Varakası

Osmanlıca Nakliye Varakası: Osmanlıca olarak tanzim edilmiş ipek nakliyesi evrak sayfası.
Harir ve Koza Nakliyesi
...

Osmanlıca Nakliye Varakası

Osmanlıca Nakliye Varakası: Osmanlıca olarak tanzim edilmiş deri nakliyesi evrak sayfası.
Postekiler Nakliyesi
Resmi idarece ...
...

10 Şubat 2013 Pazar

Osmanlıca Kudüs Haritası

Osmanlıca Kudüs Haritası: Osmanlı dönemi Kudüs haritası.
Kudus-i Serif Mutasarrıflığı
...

Osmanlıca İstanbul Haritası

Osmanlıca Istanbul Haritası: Osmanlıca olarak hazırlanmış İstambul Haliç ve buğazı gösteren harita.
Şekli Haliç Konstantiniyye

9 Şubat 2013 Cumartesi

Osmanlı Sultanı II. Abdulhamid Han Marşı

Osmanlı Sultanı II. Abdulhamid Han Marşı Mehter Mehteran

Not: Arka plandaki müziği kapatmak için sayfanın üst sol köşesindeki müzik çaların II tuşuna tıklayınız.

Osmanlı Sultanı II. Abdulhamid Han

Osmanlı Sultanı Cennet mekan II. Abdulhamid Han Belgeseli

Not: Arka plandaki müziği kapatmak için sayfanın üst sol köşesindeki müzik çaların II tuşuna tıklayınız.

Osmanlıca Sultan Tuğrası

Osmanlıca Sultan Tuğrası: Osmanlıca bir ferman cennet mekan Sultan Abdulmecit Han hazretlerinin muhteşem altın varaklı tuğrası.
Mahmud Han bin Abdulhamid muzaffer daima
...

Osmanlıca Sultan Tuğrası

Osmanlıca Sultan Tuğrası: Vefatının sene-i devriyesinde Osmanlı padişahı cennet mekan Sultan Abdulmecid Han hazretlerinin tuğrası. Ecdadımız ve bütün geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha.
Mahmud Han bin Abdulhamid muzaffer daima

8 Şubat 2013 Cuma

Osmanlıca Celi Sülüs Levha

Osmanlıca Celi Sülüs Levha: Osmanlıca, H.1365 (1945) tarihli. M. Halim Özyazıcı imzalı levha. Tezhip: Rikkat Kunt. Ebrulu bordür: Necmeddin Okyay.
Keşkekcinin keşkeklenmiş keşkek kefçesi

Osmanlıca Beyit

Osmanlıca Beyit: Ziya Paşa ya ait Osmanlıca manidar bir beyit.
Ya Rab, ne eksilirdi derya-yı izzetinden
Peymane-yi vücuda zehr-i ab dolmasaydı.
Azade-ser kalirdim asib-i derd ü gamdan
Ya dehre gelmeseydim, ya aklım olmasaydı.

Osmanlıca Seferberlik İlanı

Osmanlıca Seferberlik İlanı: Osmanlıca renkli seferberlik ilanı.
Seferberlik Var
Asker olanlar silah altına
Seferberlik birinci günü...

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha: Osmanlıca güzel bir levha.
Bie şulesi var ki şem-i canın, 
Fanusuna sığmaz asumanın.

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha: Osmanlıca manidar güzel bir levha.
Bilmem niye aşıkan utansın
Bigane-i aşk olan utansın.

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha: Osmanlıca hat ve tezhip Abdullah Aydemir imzalı güzel bir levha.
Bu gelen ilm-i ledün sultânıdır
Bu gelen tevhid u irfân kânıdır.

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha: Osmanlıca güzel bir levha.
Cihan efsanedir aldanma bâkî,
Gâmu şâdî hayalhâb'a benzer.

Osmanlıca Beyit

Osmanlıca Beyit: Nef'i den güzel bir beyit.
"Ey gönül rakiplerin verdiği üzüntüyü boşuna çekme,
düşmanın sitemini anlamamak da düşmana sitemdir."
Ağyar elemin çekme gönül nafile gamdır
Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir.

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha: Güzel bir Osmanlıca Levha
Senlikte yok benlikte bizde
Zerrât-ı âbız bir tek denizde.

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Levha: Güzel bir Osmanlıca levha
Kime halim diyeyim
Kime feryad edeyim.

1 Şubat 2013 Cuma

Osmanlıca Kelam-ı Kibar Levha

Osmanlıca Kelam-ı Kibar Levha: Osmanlıca kalem güzeli nasihat veren bir levha.
Hak tecelli eyleyince her işi âsan eder 
Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.

Osmanlıca Kelam-ı Kibar Levha

Osmanlıca Kelam-ı Kibar Levha: Osmanlıca, 1814 tarihli levha Türk hat tarihinde devrim yapmış hattatlardan sayılan Mustafa Rakım imzalıdır.
Kimsenin lütfuna olma tâlip
Bedeli cevher-i hürriyettir

Osmanlıca Tekke Levhası

Osmanlıca Tekke Levhası: 1909 tarihli imzasız bir tekke levhasında mevlevî sikkesi formunda hazırlanmış Osmanlıca levha.
LAİLAHEİLLALLAH MUHAMMEDERNRESURULLAH
Ya Hazreti Mevlana Kuddise sirruhu
1325