31 Mayıs 2013 Cuma

Osmanlıca Yavuz Sultan Selim Kartı

Osmanlıca Yavuz Sultan Selim Kartpostalı: Bir Fransız kartpostalında I. Selim
Gâzî Yavuz Sultan Selîm Hân-ı Evvel 

Osmanlıca Yavuz Sultan selim Han Tuğrası

Osmanlıca Yavuz Sultan selim Han Tuğrası
I. Selim, Yavuz Sultan Selim, Hâdim'ul-Harameyn'iş-Şerifeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetkârı)
سليم شاه بن بايزيد خان المظفر دائما
Selīm-şāh bin Bāyezīd Ḫān el-muẓaffer dāʾimā

27 Mayıs 2013 Pazartesi

Osmanlıca Reyhani Yazı Örneği

Osmanlıca Reyhani Yazı Örneği: Osmanlıca Reyhani yazı hattı.Reyhani hattı genellikle Kuran-ı Kerim Musaf, Enam, doğaname yazmada kullanılır.
Bismillahirrahmanirrahim
Ellezîne yezkürûnellâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ
cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs 
semâvâti vel ard rabbenâ mâ
halâkte hazâ bâtılâ, subhâneke
fekınâ azâbennâr. Sadakallahül
azim.
Kıyam Rükû ve Secdede Laleler - Hat : Hüseyin Kutlu - Tezhip : Cahide Keskiner

Osmanlıca Nesih Yazı Örneği

Osmanlıca Nesih Yazı Örneği: Osmanlıca nesih yazı biçimi. Kuran-ı Kerim, tefsir, hadis ve diğer dini kitapların yazımında sıkça kullanılmıştır.
Nesih Yazı Örneği Fatiha Suresi.

Osmanlıca Küfi Yazı Örneği

Osmanlıca Küfi Yazı Örneği: Osmanlıca kufi yazı biçimi. İlk Kuran-ı Kerim'ler bu yazı yöntemiyle yazılırdı.
Küfi Yazı Örneği.

Osmanlıca Muhakkak Yazı Örneği

Osmanlıca Muhakkak Yazı Örneği: Muhakkak yazı biçimi genelde besmele yazmakta, tarih düşmekte kullanılır.
Muhakkak yazı örneği sahife.

Osmanlıca Yazı Çeşitlerine Örnekler

Osmanlıca Yazı Çeşitlerine Örnekler: Osmanlıca, Celî dîvânî, siyâkat, dîvânî, talîk, gubarî gibi yazı çeşitleri bulunmaktadır. Emin Barın koleksiyonundan.

 Seyyid Mehmed Hilmi eseri.

18 Mayıs 2013 Cumartesi

Osmanlıca Çanakkale Cephe Fotoğrafı

Osmanlıca Çanakkale Cephe Fotoğrafı: Çanakkale cephesinden bir görünüm.
Çanakkale'de siperlerde
Düşmanı bekleyen askerlerimiz
1331

Osmanlıca Yunus Emre'den Bir Söz

Osmanlıca Yunus Emre'den Bir Söz: Ömür dediğin ...
Ömrüm geçti yazıkki
Geç uyandım bu dünya
Bana ebedi sandım.

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz: Gül ile diken ...
Kim demiş gül yaşar diken himayesinde?
Dikenin itibarı ancak gül sayesinde ...
Mevlana

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz: Sırrı imtihan elbette zor ...
Zor diyorsun
Zor olacak'ki
İmtihan olsun
Hazreti Mevlana

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz: Görünüşe aldanma ...
Görünüşe aldanma.
Çünkü hiç bir şey
göründüğü gibi değildir!
Bu gün hayat veren su
yarın sizi boğabilir..
Hazreti Mevlana

Osmanlıca Manidar Söz

Osmanlıca Manidar Söz: Namazın ehemniyeti hakkında.
Zamansız gelen ölümden
değil
Namazsız gelen
ölümden kork.

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz

Osmanlıca Mevlana'dan Bir Söz: Gönüller sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi (r.a.)
İnsanlar!
Kıyafetleriyle karşılanır
İlmiyle ağırlanır
Ahlakıyla uğurlanır.
Hazreti Mevlana

15 Mayıs 2013 Çarşamba

Osmanlıca Mekteb Fotoğrafı

Osmanlıca Mekteb Fotoğrafı.
 
Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane
Padişahımız Çok Yaşa

Osmanlıca Manidar Söz

Osmanlıca Manidar Söz: Kavak ağacı.
Kavak ağacını
Beğenen ve seven
Pek az kişi gördüm,
Çünkü dos doğrudur.

Osmanlıca Cuma Günü Okunacak Salavat

Osmanlıca Cuma Günü Okunacak Salavat.
Cuma günü
Bana 80 salavat
Okuyanın
80 yıllık günahı
Afv olur.

اللهم صلى على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

Osmanlıca Akşehir Nasrettin Hoca Türbe

Osmanlıca Akşehir Nasrettin Hoca Türbe çizimi.
Nasrettin Hocanın Türbesidir.

Osmanlıca Meslek Fotoğrafı

Osmanlıca Meslek Fotoğrafı: Katırcı
Bir Katırcı

Osmanlıca Matbu ve Rik'a Harfler

Osmanlıca Matbu ve Rik'a Harflerin yazılışları. Hayrat Vakfı yayınlarından alınmıştır.
Osmanlıca İmla Müfredatı

Osmanlıca Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi

Osmanlıca Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi ve civarı.
Hoca Nasrettin merhumun türbesinin diğer taraftan görünüşü.

Osmanlıca İskenderiye Haritası

Osmanlıca İskenderiye Haritası. Mısır Iskenderiye Haritası
İskenderiye Haritası
Bahr-i Sefir
...

Osmanlıca Tosya Haritası

Osmanlıca Tosya Haritası: Osmanlıca Kastamonu Tosya haritası.
Tosya Kazası

Osmanlıca Şehir Kartpostalı

Osmanlıca Şehir Kartpostalı: Bartın manzarası.
Bartın - Çarşı Manzarası

Osmanlıca Manidar Söz

Osmanlıca Manidar Söz
Görmek isteyenler için yeterince aydınlık,
İstemeyenler için yeterince karanlık vardır.

9 Mayıs 2013 Perşembe

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Yunanistan, Oniki Adalar, İstanköy (Kos), Moruk Camii. Mora eşrafından Morukzade Efendi tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilenmeyen cami, Hacı Hasan Rıza Bey tarafından 1892 senesinde restore edilmiştir.
Moruk Camii harap olmuş idi hayli dem              
Ferman-ı şahcihan kıldı anı münevver                 
Mâbed-i zîbâ-zih-ı şem'a-i lem’a-nisâr                          
Cennet-i firdevs emsâl oldu Riza musavver         
Çıkdı yedi er dedi cevher ile tarihin                    
Abdülhamid’i kılsın Cenâb-ı Hakk muzaffer          
Nemika Es-Seyid El-Hac Hasan Rıza
Sene: 1310


Kaynak:
http://www.istankoy.org
http://www.yunanistandaosmanlieserleri.com

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: Selanik'in simgesi Beyaz Kule'nin Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı eseri olduğunu kanıtlayan kitabenin fotoğrafı günümüzde maalesef kayıp.
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlilerinden Neval Konuk, Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle çok ilginç bir envanter çalışması hazırladı. Çalışma, Yunanistan'daki Osmanlı eserlerinin içler acısı halini ortaya koyuyor. 2007'den beri Yunanistan'ı adım adım gezerek bilinmeyen, unutulmuş, kaybolmuş 10 bine yakın Osmanlı mimari eserini 10 ciltlik seride toplayan Konuk, eserlere ait tarihi belgeleri günyüzüne çıkarırken, Selanik'in simgesi Beyaz Kule'nin Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı eseri olduğunu kanıtlayan kitabenin fotoğrafına da ulaştı. Resmi kayıtlarda ve turizmde Venedik yapısı olarak tanıtılan Beyaz Kule'nin kitabesinde yazılanlar, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndekiyle birebir örtüşüyor. Bugün nerede olduğu bilinmeyen kitabenin olması gereken yerse betonla sıvanmış halde duruyor.
Evlad-ı fatihan Balkanlarda Mahsun kalan binlerce Osmanlı eserinden sadece bir tanesi.
Şir-i merdan Hazret-i Süleyman zaman 
Emriy yapılıp burc-ulesed oldu tamam.
Şir-i peyker ejderha toplar ki etrafındadır. 
Yaraşır bu kuleye Burc-u Esed dense tam.
Oldu tarihi dokuz yüz kırk iki bu kalenin 
Hicret-i peygamber-i ahır zamandan vesselam.
Günümüzdeki Kitabesiz Hali
Kaynak: http://www.batitrakyahaber.net

7 Mayıs 2013 Salı

Osmanlıca Askeri Okul

Osmanlıca Askeri Okul: Aşağıdaki kitabe İstanbul Üsküdar'da halen okul olarak kullanılan Valide-i Atik külliyesindeki eski askeri lisesine aittir. Dikkatinizi çektimi acaba kitabenin üst kısmındaki Osmanlı tuğrası bir dönemin zulmüne uğramış kazınmak suretiyle silinmiş  pek çok tuğra'dan yalnızca bir tanesi.
Mektebi Rüştiye-i Askeriyye

Osmanlıca Mudurnu Fotoğrafı

Osmanlıca Mudurnu Fotoğrafı: Üzeri Osmanlıca yazılı Mudurnu'da bir düğün alayı fotoğrafı.
Mudurnu: Düğün Alayı 229-10-11

6 Mayıs 2013 Pazartesi

Osmanlıca Çeşme Kitabesi

Osmanlıca Çeşme Kitabesi: Saliha sultan çeşmesi Osmanlıca manzum kitabe.
Gel Vālide Sulṭāna du‘ā eyle de iç ṣu

1148

2 Mayıs 2013 Perşembe