4 Mayıs 2016 Çarşamba

Osmanlıca Edirne Fotokartı

Osmanlıca Edirne Fotokartı
Edirne Üç Şerefeli

Osmanlıca İzmit Haritası

Osmanlıca İzmit Haritası
İzmid Mutasarrıflığı

Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Haritası

Osmanlıca Türkiye Cumhuriyeti Ormanları Haritası
Türkiye Cumhuriyeti Ormanları Haritası

Osmanlıca Selanik Haritası

Osmanlıca Osmanlı Şehri Selanik Vilayeti Haritası
Selanik Vilayeti

Osmanlıca Yazılı Üsküb Fotokartı

Osmanlıca Yazılı Üsküb Fotokartı
Üsküb

Osmanlıca Manidar Söz Gazaliden

Osmanlıca Manidar Söz Gazaliden
Çok işte çırak
olacagina, bir işte
usta ol.
İmam Gazâli

Osmanlıca Gazete Haberi Çanakkale muvaffakiyyeti

Osmanlıca Gazete Haberi Çanakkale muvaffakiyyeti
3 Mayıs 1915 Sabah Gazetesi
Çanakkale muvaffakiyyeti
Viyana 1 mayıs- Noya Fraye Prese gazetesi Türklerin Çanakkale’deki muzaffariyyet-i  cedidesinden (yeni zaferinden) bahseylediği sırada diyor ki: “Türkiye yalnız kendi istiklali içün değil Balkan hükümetlerinin istiklali içün de harb etmektedir. Filhakika Türklerin son muzaffariyyet-i kat’iyyesi (kesin zaferi) salifü’z-zikr (adı geçen) akvamın hürriyeti demek olacak ve bilakis fazr-ı muhal (örnek) olarak Türklerin mağlubiyyeti hükümat-ı mezkureyi (mezkûr hükümetleri) ya mahvolmak yahut hakikatte Rusya’nın zincir-i esareti altında yaşamaktan başka bir şey olmayan suri (görünüşte) bir istiklalde kalmak şıkları karşısında bırakacaktır. Türklerin muzaffariyyeti Avrupa’da hadisat-ı cedide (yeni olaylar) ihdas etmekte (meydana getirmekte) ve harb-i umuminin cerayan-ı ahvalini fevkalade surette tesir-yab eylemektedir (tesir altında bırakmaktadır).

Osmanlıca Söz Değer

Osmanlıca Söz "Değer"
Değer verki değerin biline

Osmanlıca Söz Edeb

Osmanlıca Söz Edep
Edeb başka şey; 
kitaptan okumakla öğrenilmiyor ..

Osmanlıca Levha Fuzuliden

Osmanlıca Levha Fuzuliden
Perişan halin oldum sormadın hal-i perişanım 
Gamından derde düştüm kılmadın tedbir-i dermanım 
Ne dersin rüzgarım böyle mi geçsin güzel hanım 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletli sultanım