28 Aralık 2012 Cuma

Osmanlıca Gazete

Osmanlıca Gazete: Osmanlının son dönemlerinde en uzun süre yayın yapmış olan resimli gazete.
Tercuman-i Hakikat
...

Osmanlıca Şehir Levhası

Osmanlıca Şehir Levhası: Osmanlının Avrupadaki Balkan şehirlerinden olan Evladı Fatihan Bosna ayyıldızlı şehir levhası.
Bosna
Sene 1266

10 Aralık 2012 Pazartesi

Osmanlıca Erzurum Şehir Kartpostalı

Osmanlıca Erzurum Kartpostalı: Erzurum Yakutiye Medresesi Osmanlıca yazılı tebrik kartı.
Erzurum: Yakutiye
Mescid ve minaresi ...

Osmanlıca İstanbul Kartpostalı

Osmanlıca İstanbul Kartpostalı: Haydarpaşa tren garı kartpostalı:
Haydarpaşanın yeni tren istasyonu

Osmanlıca Ticari Makbuz

Osmanlıca Ticari Makbuz: Genel Taşıma ve Ticaret Anonim Şirket Makbuzu.
Cilt ....
Varak ......
1648
Umumi Nakliyat ve Ticaret Türk Anonim Şirketi
...

Osmanlıca Fotoğraf Albümü

Osmanlıca Fotoğraf Albümü: Birinci Dünya Şavaşı Fotoğraf Albümü Kapağı
Harbi Umumi Panoraması
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti

1 Aralık 2012 Cumartesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi

Osmanlıca Yapı Kitabesi: İstanbul Sultan Ahmet Camii Kitabesi.
Hayr eden dâr-ı na’im içre ebed mesrur ola - Yazılıp a’mâl-i hüsnü deftere, mestur ola
Câmi’-i Han Ahmed’in bânî-i â’lî-meşrebi - Hazret-i mi’mârbaşı âhiri ma’mur ola
Kim Muhammed’dir onun nâmı ve â’lî himmeti - Etdi bu ra’nâ binâyı, haşre dek meşhur ola
Olmamıştır, dahî olmaz böyle bir â’lî binâ - Bir eser konmuştur ki, dem-be-dem mezkûr ola
Sene 1026

Hayır, işleyen kimse Na’im cennetleri içinde edebiyyen sevinçli, mutlu olsun.
Güzel amelleri, işleri amel defterine yazılıp, kaydedilsin. 
Bu câmi’yi ahlakı, âdeti pek yüce olan I. Ahmed Han 
ve sonra mimarbaşı hazretleri imar etmiştir. 
Ki mimarın adı Muhammed’dir 
ve camiyi yapmada gayreti pek büyüktür. 
Gayreti ve çalışmasıyla bu güzel binayı yaptı, 
kıyamet gününe kadar meşhur olsun. 
Böyle büyük, yüce bir bina daha önce yapılmamıştır ve yapılamaz. 
Ortaya öyle Bir eser konmuştur ki, 
bu dünyada her vakit ve an dillerde dolaşsın, zikredilsin.
Sene 1026

Kaynak: http://www.ceddimizosmanli.net