20 Haziran 2012 Çarşamba

Osmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi


Osmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi
Kapalı Çarşı Fesçiler kapısı üzerindeki celî ta’lik kitabe:
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Eeyazıt meydanı, Sahaflar çarşısı, Kapalı çarşı, Köprülü külliyesi, Piyer Loti'nin evi, Millet kütüphanesi, ve Türk ocağı haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 13.06.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım

el-kâsibu habîbullah
Anlamı: Kazanan kimse allah'ın sevgili kuludur

Sol alt köşede: 
Nemmekahû Sâmi, gufira zünûbehu 1314 
Ünlü hattat Sami Efendinin imzası yer alıyor. 

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi

Osmanlıca Saha Çalışması: Yapı Kitabesi
Beyazıt Meydanı İstanbul Üniversitesi Girişindeki Osmanlıca Kitabe ve Yazılar:
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Eeyazıt meydanı, sahaflar çarşışısı, kapalı çarşı, Köprülü külliyesi, Piyer Loti'nin evi, Millet kütüphanesi, ve Türk ocağı haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 13.06.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Ortadaki Büyük Yazı
Daire-i umur-u askeriye
Anlamı: Genel Kurmay Başkanlığı


Sağda: Fetih Suresi 1. Ayet-i Kelime:
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
İnna fetahna leke fethen mübina
Anlamı: Biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik.

Solda: Fetih Suresi 3. Ayet-i Kelime:
وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
Ve yensurekellahu nasran azize
Anlamı: Ve biz (Allah c.c.) sana aziz bir zaferle yadrım etsin.

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

18 Haziran 2012 Pazartesi

Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 8

Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 8

RESİMLİ DÜNYA DERGİSİ 8. SAYININ ÇEVİRİSİNDE VE BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTA-RILMASINDA EMEĞİ GEÇENLER:
Bu çalışmaBaşakşehir 5. Etap İSMEK 2011-2012 dönemiOsmanlı Türkçesi Öğle GrubuKursiyerlerinin ortak ürünüdür. Çeviri, kontrol ve bilgisayara aktarmada güzel bir ekip çalış-ması ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.Derginin kütüphaneden temin edilmesine katkı sağlayan Başakşehir 2. Etap İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli kütüphaneci Şerafettin Tüzel Bey’e, çalışmanın grafik ve orijinaline uygun bir mizanpajla son şeklini almasında büyük emeği geçen Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Os-manlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli Bilgi Teknolojileri uzmanı Beytullah Yıldırım Bey’e, kurs içindeki çalışmamızda teknolojiyi istifademize sunan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan ve bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkürü borç biliriz.
İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni
Rabia Aktaş

Çeviren ve kontrol edenlerler:
Rabia Aktaş, Ayşegül Aytan, Hacer Esenoğlu, Mine(Nadide) Ay, Kamile Taşgıran, Semra Tuncay, Semra Tuncay, Safiye Bolbol, Ümmü Nihan Hacer, Ümmü Nihan, Şenay Kırmızı, Neriman Sarıbaş,

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!

15 Haziran 2012 Cuma

Osmanlıca Saha Çalışması: Çeşme Kitabesi

Osmanlıca Saha Çalışması: Çeşme (Sebil) Kitabesi
FATİH CAMİİ HAZİRE GİRİŞİNDEKİ AHMET PAŞA (HACI) ÇEŞMESİNİN KİTABESİ
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Bahr-i mevvac-ı kerem Hazret-i Sultan Mahmud
Lutfun nisbet ile katre değildir derya
Eyledi Hazret-i Hak ol şeh-î âli- bahta
Böyle bir dürr-i giranmaye veziri itâ
Kenne feyz-i güher ol Asaf-ı vâlâ-himemin
Ahd-i adlinda suyun buldu umur-ı dünya
Fatih’in türbe-i pür nuruna ol kân-ı kerem
Tarafeyninde iki çeşme-i nev kıldı bina
Ruh-i magfur-i Ebülfeth’e çü mürg-i kudsî
Bu iki çeşme cenaheyn ola uçmağa sezâ
Hak bu kim mevkiini buldu bu hayr-i câri
Nâil’i ecr ide bânisini hayy-ü dânâ
Evvel âbın içüb andan didi Ni’met tarih
Maksem-i ayn-ı âtâ çeşme-i Ahmed Paşa
(1154)
Kitabedeki sözler şair Nimetullah’a aittir.

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE AHMET MİDHAT EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Zamânında Ta’mim-i
Ma’ârife hidemât-ı celîlesi sebk eden
muharrirîn-i O’smânîyye’den Ahmet Midhat Efendi’nin
ruhiyçün Fâtiha fî 18 Muharremü’l-Harâm sene 1331

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE MUHAMMET HİLMİ EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Hüve’l Hayyul-Bâkî
Siroz müftüsü merhum
Esseyyid Fethullah efendi
İbnul merhum Muhammet Hilmi
Efendinin rûhiyçün el Fatiha
Veladet. 1257 sene za
Vefatı 1335 sene ca
Hicreti 1339 sene şin

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı


Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE ÖMER ALİ EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Hüve’l-Bâkî
Emvalini hilal-i ahmere
Teberru eden Kastamonu
Vali-i sabıkı Adanalı
Paşabeğ zade
Ömer Ali efendinin
Ruhuna Fatiha


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı


Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE ALİ EMİRİ EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Hüve’l-Bâkî
Fatihte millet kütüphanesi müessisi
Efazıl-ı İslamdan ve şuarayı
Zevil-i ihtiramdan fahrül udeba
Diyarbakırlı Ali Emiri efendi
Merhumun karargah-ı ebediyyesidir.
El Fatiha
Tevellütü sene 1274
Vefatı  sene 1342


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE MAHMUT KAMİL EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Küllü men aleyha fan
 Ecille-i fukaha-i asırdan
Esbak Rumeli
Kazaskeri Oflu
Elhac Mahmut Kamil
Efendinin rûhiyçün
El Fatiha


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE MUHAMMET ES’AD EL-YESARİ EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Hüve’l-Bâkî
 Üstâd-ı Ekrem merhûm
Ve mağfûrun-leh Hattât el-Hâc
Mehmed Es’ad el-Yesârî Efendi
Rûhiyçün Fâtiha
 1213
Sene
B (Receb) 12

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE RUVEYDE HANIMIN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım

Hüve’l-Bâkî
Türbedar Ahmet Amiş efendi
Hazretlerinin refikay-ı muhteremeleri
Salihat-ı nisvan Ruveyde hanım
Efendinin rûhiyçün el Fatiha.
Tarih-i hicri 1340


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Saha Çalışması: Ayet-i Kelime


Osmanlıca Saha Çalışması: Fatih Camii Haziresinde Ayet-i Kelime

Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Küllü nefsin zâigatül mevt

Meali:
“Bütün nefisler ölümü tadacaktır.”

Kuran-ı Kerim 
Al-i İmran Suresi 
Ayet:  185

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!


Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı


Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı

Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE MUHAMMED MECİDİ EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Hüve’l-Bâkî
Mahkeme-i temyiz reis-i evveli
SâduruL izamdan esseyyid
Muhammed Mecidi efendinin
Rûhiyçün el Fatiha
Yevmi Pazar 11 Muharrem sene 1333

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!


Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı


Osmanlıca Saha Çalışması: Kabir Taşı
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE HACI İSMAİL EFENDİNİN KABİR TAŞI
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Merhum muşarun ileyh bin
İkiyüz elli altı senesinde
Tevellüt etmiş ve Fatih cami
Şerifinde üç defa icazet
Vererek Mülteki ve Mureti tahşiye
İle alemi matbaata teberru etmiştir
Meclis-i intihap hükkam

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!


Osmanlıca Saha Çalışması: Kur'an Ayeti


Osmanlıca Saha Çalışması: Fatih Camii Haziresinde Ayet-i Kelime

Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İsmek Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnek.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım
Okunuşu:
“Küllü men `aleyha fan;”

Meali:
“Yer üzerinde bulunan her canlı ölümü tadacaktır.”
Kuran-ı Kerim Rahman Suresi Ayet: 26

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Kitabe: Türbe Kitabesi

Osmanlıca Saha Çalışması: Türbe Kitabesi
FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ KİTABESİ
Bağcılar Çınar Mahallesi İsmek Osmanlıca Türkçesi Kursu
Fatih Camii şerifi haziresinde yapılan kabir taşları, çeşme sebil ve diğer yapı kitabeleri Osmanlıca dersi saha çalışması 02.05.2012
İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni Rabia Aktaş yönetiminde kursiyerlerin yaptığı çalışmadan bir örnektir.
Fotoğraf: Beytullah Yıldırım

Cennet mekan firdevsi aşiyan merhum mağfurleh Fatih Sultan Mehmet Han tâbe serahu hazretlarinin zevcei muhteremeleri validei macid
Merhum mağfurleh sultan Bayazıdı veli han merhume ve mağfurunlehe Gülbahar hatun türbe-i şerifidir. Sene 1196

Gülbahar Hatun, Fatih Sultan Mehmed'in eşi ve Sultan 2.Bayezid'in annesidir.
Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!

Osmanlıca Dergi: Resimli Dünya 21

Osmanlıca Dergi: Resimli Dünya 21

RESİMLİ DÜNYA DERGİSİ 21. SAYININ ÇEVİRİSİNDE VE BİLGİSAYAR ORTAMINA AK-TARILMASINDA EMEĞİ GEÇENLER:
Bu çalışma Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK 2011-2012 dönemi Osmanlı Türkçesi Kursiyerleri-nin ortak ürünüdür. Çeviri, kontrol ve bilgisayara aktarmada güzel bir ekip çalışması ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Derginin kütüphaneden temin edilmesine katkı sağlayan Başakşehir 2. Etap İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli kütüphaneci Şerafettin Tüzel Bey’e, çalışmanın grafik ve orijinaline uygun bir mizanpajla son şeklini almasında büyük emeği geçen Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Os-manlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli Bilgi Teknolojileri uzmanı Beytullah Yıldırım Bey’e, kurs içindeki çalışmamızda teknolojiyi istifademize sunan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan ve bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkürü borç biliriz.
İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni
Rabia Aktaş

Çeviren ve kontrol edenlerler:
Rabia Aktaş, Berrin Dinçer, Yılmaz Arslan, Tuğba Emine Akkaya, Nazan Tutuk, Songül Öge, Esma Yahşi, Merve Altuntaş,
Neslihan Nur Durmaz, Songül Öge, Mine (Nadide) Ay, Yeşim Kul, Berrin Dinçer, Gizem Gezen, Ali Damkacı, Beytullah Yıldırım,
Esra Kılıç, Sümeyra Taşçıoğlu, Fatma Eser.


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!
Resimli Dünya 21 indirOsmanlıca Dergi: Resimli Dünya 2

Osmanlıca Dergi: Resimli Dünya 2. sayı

RESİMLİ DÜNYA DERGİSİ 2. SAYININ ÇEVİRİSİNDE VE BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMASINDA EMEĞİ GEÇENLER:
Bu çalışma Başakşehir 5. Etap İSMEK 2011-2012 dönemi Osmanlı Türkçesi Kursiyerlerinin ortak ürünüdür. Çeviri, kontrol ve bilgisayara aktarmada güzel bir ekip çalışması ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


Derginin kütüphaneden temin edilmesine katkı sağlayan Başakşehir 2. Etap İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli kütüphaneci Şerafettin Tüzel Bey’e, çalışmanın grafik ve orijinaline uygun bir mizanpajla son şeklini almasında büyük emeği geçen Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli Bilgi Teknolojileri uzmanı Beytullah Yıldırım Bey’e, kurs içindeki çalışmamızda teknolojiyi istifademize sunan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan ve bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkürü borç biliriz.
Rabia Aktaş
Çeviren ve kontrol edenlerler:
Rabia Aktaş, Belkıs Aydoğmuş, Ayten Tekin, Ayten Tekin, Reyhan Aydın, Zehranur Delen, Serpil Delen, Hatice Öztürk, Merve Tayfur, Gülay Tayfur, Nuray Beyaztaş, Selvigül Şahin, Tülay Şiranun.


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!
14 Haziran 2012 Perşembe

Osmanlıca Dergi: Bizim Mecmua 1

Osmanlıca Dergi: Bizim Mecmua 1
Bu çalışma Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK 2011-2012 dönemi Osmanlı Türkçesi Kursiyerlerinin ortak ürünüdür.

Son Kontrol : Rabia Aktaş
Sayfa Mizanpaj: Beytullah Yıldırım


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!
Bizim Mecmua indirOsmanlıca Dergi: Lala 3

Osmanlıca Dergi: Lala 3


Çeviri ve Kontrol : Rabia Aktaş

Sayfa Mizanpaj: Beytullah YıldırımResimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!

Osmanlıca Dergi Afiyet 10

Osmanlıca Dergi: Afiyet 10
Bu çalışma Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK 2011-2012 dönemi Osmanlı Türkçesi Kursiyerlerinin ortak ürünüdür. Çeviri, kontrol ve bilgisayara aktarmada güzel bir ekip çalışması ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


Dergiyi temin edip katkı sağlayan Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimi, Songül Öge, çalışmanın grafik ve orijinaline uygun bir mizanpajla son şeklini almasında büyük emeği geçen Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli Bilgi Teknolojileri uzmanı Beytullah Yıldırım Bey’e, kurs içindeki çalışmamızda teknolojiyi istifademize sunan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan ve bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkürü borç biliriz.
Çeviren:  Songül Öge Kontrol Eden: Rabia Aktaş
Bilgisayar Ortamına Aktaran   Beytullah Yıldırım
İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni
Rabia Aktaş


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!

Osmanlıca Dergi Donanma 52 102

Osmanlıca Dergi Donanma 52 102

Bu eser; Başakşehir 2. Etap İSMEK 1. kur Osmanlıca kursiyerleri tarafından üç aylık yoğun bir çalışmanın ürünüdür. İki ayda hazırlanmış bir çalışmadır.

Başarılı ve çok kıymetli hocamız Rabia Aktaş ın talebi üzerine mizanpajını yeniden hazırlamaya çalıştığım bizler gibi Osmanlıca sevdalılarının yaptığı çalışmayı istifadelerinize sunmaktan çok mutluyum. Donanma dergisinde emeği olan bütün Osmanlıca sevdalılarına ayrı ayrı teşekkür ederim.
Beytullah Yıldırım

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!
Donanma indir

Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 3

Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 3

RESİMLİ DÜNYA DERGİSİ 3. SAYININ ÇEVİRİSİNDE VE BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMASINDA EMEĞİ GEÇENLER:
Bu çalışma Başakşehir 5. Etap İSMEK 2011-2012 dönemi Osmanlı Türkçesi Kursiyerlerinin ortak ürünüdür. Çeviri, kontrol ve bilgisayara aktarmada güzel bir ekip çalışması ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Derginin kütüphaneden temin edilmesine katkı sağlayan Başakşehir 2. Etap İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli kütüphaneci Şerafettin Tüzel Bey’e, çalışmanın grafik ve orijinaline uygun bir mizanpajla son şeklini almasında büyük emeği geçen Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli Bilgi Teknolojileri uzmanı Beytullah Yıldırım Bey’e, kurs içindeki çalışmamızda teknolojiyi istifademize sunan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan ve bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkürü borç biliriz.
İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni
Rabia Aktaş
Çeviren ve kontrol edenlerler:
Rabia Aktaş, Ayten Tekin, Serpil Delen, Hatice Öztürk, Gülay Tayfur, Hanife Akkaya, Dilek Özkaya, Ayten İşcan, Hanife Akkaya,  Selvigül Şahin, Merve Tayfur,  Ayten Tekin, Zehranur Delen.


Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 20

Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 20

RESİMLİ DÜNYA DERGİSİ 20. SAYININ ÇEVİRİSİNDE VE BİLGİSAYAR ORTAMINA AKTARILMASINDA EMEĞİ GEÇENLER:
Bu çalışma Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK 2011-2012 dönemi Osmanlı Türkçesi Kursiyerlerinin ortak ürünüdür. Çeviri, kontrol ve bilgisayara aktarmada güzel bir ekip çalışması ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Derginin kütüphaneden temin edilmesine katkı sağlayan Başakşehir 2. Etap İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli kütüphaneci Şerafettin Tüzel Bey’e, çalışmanın grafik ve orijinaline uygun bir mizanpajlason şeklini almasında büyük emeği geçen Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli Bilgi Teknolojileri uzmanı Beytullah Yıldırım Bey’e, kurs içindeki çalışmamızda teknolojiyi istifademize sunan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan ve bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkürü borç biliriz.
İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni
Rabia Aktaş
Çeviren ve kontrol edenlerler:
Rabia Aktaş, Beytullah Yıldırım, Ali Damkacı, Gizem Gezen, Duygu Ermiş, Leyla Karaman, Yeşim Kul, Berrin Dinçer, Songül Öge, Fatma Duman,  Aysun Çelik, Tuğba Emine Akkaya, Handan Hırlakoğlu, Sümeyra Taşçıoğlu, Fatma Eser, Ümran Tokmak, Esra Kılıç, Merve Altuntaş.

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!12 Haziran 2012 Salı

Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 4

Osmanlıca Dergi Resimli Dünya 4
Bu çalışma Başakşehir 5. Etap İSMEK 2011-2012 dönemi Osmanlı Türkçesi Kursiyerlerinin ortak ürünüdür. Çeviri, kontrol ve bilgisayara aktarmada güzel bir ekip çalışması ortaya koyan tüm kursiyerlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Derginin kütüphaneden temin edilmesine katkı sağlayan Başakşehir 2. Etap İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli kütüphaneci Şerafettin Tüzel Bey’e, çalışmanın grafik ve orijinaline uygun bir mizanpajla son şeklini almasında büyük emeği geçen Bağcılar Çınar Mahallesi İSMEK Osmanlı Türkçesi Kursiyerimiz değerli Bilgi Teknolojileri uzmanı Beytullah Yıldırım Bey’e, kurs içindeki çalışmamızda teknolojiyi istifademize sunan tüm idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan ve bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkürü borç biliriz.
İSMEK Osmanlı Türkçesi Öğretmeni
Rabia Aktaş

Çeviren ve kontrol edenlerler:
Rabia Aktaş, Hatice Öztürk, Hatice Öztürk, Nuray Beyaztaş, Serpil Delen, Ayten İşcan, Dilek Özkaya, Merve Tayfur, Reyhan Aydın, Ayten Tekin, Selvigül Şahin.

Resimleri büyük hali için üzerine tıklayınız!
Derginin tamamını pdf olarak bilgisayarınız indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız!


10 Haziran 2012 Pazar

Osmanlıca Kitabe

Osmanlıca Celi Sülüs Yapı Kitabesi: Sultanahmet Cezaevi
Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi

Hattat İsmail Hakkı Altunbezer

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Ta'lik Farisi Levha

Baza, baza her ançi hesti baza,
Ger kafirü, gebru, putperesti baza,
In dergehi ma dergehi növmidi nist,
Sad bar eger tövbe sikesti baza.

Açıklama:

Gene gel, gene.
Ne olursan ol,
İster kâfir ol, ister ateşe tap, ister puta,
İster yüz kere tövbe etmiş ol,
İster yüz kere bozmuş ol tövbeni.
Umutsuzluk kapısı değil bu kapı;
Ne olursan ol yine  gel.

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Ta'lik Meşk: Kalb-i Selim
Bağdatlı Ruhiye ait bir beyit
Sanma ey hâce ki senden zer ü sim isterler
Yevme lâ yenfeu’de kalb-i selim isterler


Açıklama:
Sanma ey hoca senden altın ve gümüş isteyeceklerini
Hiç bir şeyin fayda vermeyeceği bir zamanda kalbi selim ister
8 Haziran 2012 Cuma

Osmanlıca Levha

Osmanlıca Ta'lik Meşki
Hakimiyet Milletindir.
(Ankara'da eski meclis binasında levha)

5 Haziran 2012 Salı

İsmek Feshane 15. Festivali

İsmek 15. Festivali ve Sergisi
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İsmek, İstanbul İş ve Meslek Edindirme Kursları
İstanbul Feshane'de coşkulu bir program ile halkla buluştu.

Bağcılar Merkez İsmek'ten Osmanlıca Türkçesi Değerli Hocamız Rabia Aktaş 
( Osmanlıca'dan çevirisi yapılan dergilerle ).


İSMEK 15.sergisini Feshane’de açtı

İstanbul Feshane Fuar ve Kongre Merkezi

Açılış Programında Mehteran Coşkulu Bir Konser Verdi

İSMEK 15.sergisini Başbakan Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan ile Başkan Kadir Topbaş ve Eşi Özleyiş Topbaş açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş İle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Bağcılar Merkez İsmek'ten Beytullah Yıldırım 
( http://osmanlicalisani.blogspot.com blog yönetmeni )

Bağcılar Merkez İsmek'ten Osmanlıca Türkçesi Değerli Hocamız Rabia Aktaş 
( http://osmanlicalisani.blogspot.com bloğumuzun kurulmasını tavsiye eden )Not: Fotoğrafları büyütmek için üzerine tıklayınız.

2 Haziran 2012 Cumartesi

Osmanlıca Mühür

Osmanlıca Hattat Mühürü

Gümüş hattat Mühürü

Osmanlıca Sülüs İstif

Osmanlıca sülüs istif meşki

Rabbi yessir vela tüassir rabbi temmim bi'l-hayr
Hat: Çırçırlı Ali Efendi / Sülüs İstif
Meali: Rabbim! kolaylaştır; zorlaştırma. Rabbim! Hayırla tamamla.

Osmanlıca Hat

Osmanlıca Hat Sanatı
vav

Hafız Osman daha hayatta iken yazıları aranan, çok rağbet gören bir hattatmış. Öyle ki Sahaflar Çarşısında Hafız Osman’ın hangi eserini hangi gün yaptığı bile bilinirmiş. Bir gün Beşiktaş’tan bir kayığa binip Üsküdar’a geçiyormuş. Kayık iskeleye yanaştığında Hafız Osman üstünü arayıp para bulamayınca kayıkçıya dönmüş, parasının olmadığını belirtmiş ve “Sana bir vav yazıversem olmaz mı?” demiş. 
Kayıkçı isteksizlik etmişse de, Hafız Osman hemen bir vav yazıp kayıkçıya uzatmış. Günler sonra kayıkçı yazıyı Sahaflar Çarşısına götürdüğünde yazının Hafız Osman hattı olduğunu hemen anlayan bir sahaf çıkarıp on altın lira vermiş. Hiç ummadığı kadar para kazanınca pek sevinen kayıkçı Hattat daha sonra yine kayığına bindiğinde “Para istemez hoca, sen yine bir vav yazıver bana...” deyince Hafız Osman: “O vav her zaman yazılmaz, sen al bakalım paranı” diye cevap vermiş.


Osmanlıca Sülüs Levha

Osmanlıca Sülüs Meşki
Edeb Ya Hu

Osmanlıca Ta'lik Levha

Osmanlıca Ta'lik Meşki
Buda geçer ya Hu