30 Aralık 2014 Salı

Osmanlıca Sultan Mahmud Han Portresi

Osmanlıca Yazılı Sultan Mahmud Han Portresi: Donanma mecmuasından.
Âli-şân üç müttefik
 
Halife-i Müslimin sevgili padişahımız sultan Mahmud han hâmis hazretleri

 

Osmanlıca ve Latin Harfli Gazete

Osmanlıca ve Latin Harfli Gazete: Cumhuriyet gazetesinin kapağı. 1 Eylül 1928 tarihli sayısında iki alfabe aynı anda kullanılmış geçiş dönemi.
Cumhuriyet

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlıca gazete ve mecmualar.
 Aydede

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlıca gazete ve mecmualar.
Tercüman-ı hakikat
1878

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı dönemi dergi, gazete ve mecmualar.
Mecmua-i Fünun
Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye
...
1861

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı devri gazeteleri.
Tercuman-ı Ahval

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı devri gazeteleri.
Tasvir-i Efkar
1861

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı devri gazeteleri.
Takvim-i Vekayi
1831

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı devrinde gazeteler.
İbret
1871

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı devri Osmanlıca Vakit Gazetesi1875.
Vakit
1875

 

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı devri gazeteleri.
Ceride-i Havadis
1840


Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı dönemi yayın yapmış gazeteler.
Ceride-i Askeriye
1863

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı döneminde yayınlanmış gazeteler.
Ceride-i Adliye
1909

Osmanlıca Mizah Dergisi

Osmanlıca Mizah Dergisi: Diyojen
Diyojen
 
İlk yıllarda fransızca ve rumca yayınlanmış haftalık mizah dergisi.  İlk türkçe sayısı 24 kasım 1870 tarihinde çıkmıştır. Teodor kasap tarafından yönetilen dergide direktör ali bey, namık kemal, ebüzziya tevfik, ahmet mithat efendi'nin imzasız yazıları yayınlanmıştır. O dönem görmüş olduğu ilgiden ötürü 23. sayısından sonra hafta'da iki kez. 148. sayısından sonra haftada üç kez çıkmaya başlamıştır. Dönem içinde ermenice sayıları yayınlanmıştır. Dergi 9 ocak 1873'de yayına son verdi.

Osmanlıca Mizah Dergisi

Osmanlıca dergiler: Osmanlı devri mizah dergileri.
Diyojen
"Gölge Etme Başka İhsan İstemem"
(1869)

 
 

Osmanlıca Gazete

Osmanlıca Gazete: Osmanlı dönemi basın yayın organları gazeteler.
Hürriyet
BUREAUX DU HURRIYETE-LA LİBERTE
(1868)


Osmanlıca Gazete

Osmanlıca Gazete: Osmanlı devride yayınlanmış gazeteler.
Hakayik-ül-Vekayi
(1870)

Osmanlıca Gazeteler

Osmanlıca Gazeteler: Osmanlı dönemi gazetelerinden:
Ruzname-i Ceride-i Havadis
(1864)

18 Aralık 2014 Perşembe

Osmanlıca Manidar Söz

Osmanlıca Manidar Söz: Fuzuliden güzel bir söz.
Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge
Ne açar kimse kapım badı sabadan gayrı.
Fuzuli
 
Mealen:
Bana gönlümdeki ateşten başka kimse yanmaz;
Bahar rüzgarından başka kimse kapımı açmaz.